Młodzieżowy Klub Siatkówki
Polonia Świdnica

ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
NIP:8842812926 Regon: 522013553

Rachunek bankowy: (PKOBP) 41 1020 5138 0000 9102 0508 5495
e-mail: klub@poloniaswidnica.pl

Statut

Wpis do ewidencji

NIP

Regon