Kontakt

Młodzieżowy Klub Siatkówki
Polonia Świdnica


klub@poloniaswidnica.pl
www.poloniaswidnica.pl
www.facebook.com/mks.swidnica.3

Adres do korespondencji (siedziba):
ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
NIP: 884-281-29-26
Regon: 522013553
Klub wpisany do ewidencji Starostwa Powiatowego w Świdnicy pod nr: 109

Adres hal sportowych:
Hala Zespołu Szkół Ekonomicznych
ul. Pionierów 10, 58-100 Świdnica
> nawiguj


Hala Szkoły Podstawowej nr 105
ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica
>nawiguj

YouTube
Instagram